Doradztwo podatkowe

Zarówno prowadzenie własnej działalności, jak i dopełnianie obowiązku podatkowego jako osoba fizyczna, wymaga znajomości aktualnych przepisów prawnych i biegłości w poruszaniu się w ich obrębie. Decyzje, podejmowane w ramach prowadzenia jakiegokolwiek przedsięwzięcia, powinny być oparte na aktualnej wiedzy i znajomości najbliższego otoczenia biznesowego. Fachowe doradztwo podatkowe zapewni wsparcie i pomoc prawną w każdej sytuacji, nie tylko związanej z prowadzeniem własnej firmy, ale także w przypadku podejmowania decyzji finansowych i majątkowych.

 

Główną przestrzenią działalności SCMT Grupy Doradczo – Księgowej – w ramach usług doradztwa podatkowego – jest:icon-02

 • obsługa postępowań podatkowych i sądowo administracyjnych (w tym również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym),
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (tzw. ceny transferowe),
 • optymalizacja podatkowa, (także z uwzględnieniem wyboru oraz zmiany formy organizacyjno – prawnej),
 • analizy i opinie podatkowe w zakresie krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego,
 • obsługa postępowań w zakresie zwrotu VAT zapłaconego za granicą,
 • sporządzanie rozliczeń podatkowych, uwzględniających dochody zagraniczne,
 • rejestracja i likwidacja spółek,
 • audyt podatkowy,
 • bieżące konsultacje oraz porady podatkowe,
 • profesjonalne szkolenia z zakresu prawa podatkowego.

 

Z uwagi na nabyte dotychczas doświadczenia zawodowe, doradcy podatkowi Grupy szczególnie wyspecjalizowali się w następujących obszarach prawa podatkowego:

 • fuzje, przejęcia, przekształcenia i inne zagadnienia korporacyjne,
 • opodatkowanie w Polsce dochodów zagranicznych i poradnictwo w zakresie unikania podwójnego opodatkowania,
 • opodatkowanie marynarzy,
 • transakcje związane z obrotem nieruchomościami,
 • rachunkowość oraz rozliczenia w zakresie podatku VAT jednostek budżetowych.

 

Elastyczność i szerokie spectrum świadczonych usług, pozwala dostosować każdorazowo formy współpracy do potrzeb Klientów. Możliwa jest zarówno stała obsługa w zakresie doradztwa podatkowego, jednorazowe umowy zlecenia czy godzinowe rozliczanie czasu pracy.