Księgowość

Od przejrzystości i dokładności dokumentów księgowych firmy, zależy jej sprawne funkcjonowanie i realizowanie bezpiecznych transakcji biznesowych. Pewność i gwarancja pełnej kompetencji możliwe są, gdy dokumentacja księgowa prowadzona jest przez osoby kompetentne i posiadające doświadczenie w poruszaniu się wśród meandrów prawa podatkowego.

W ramach portfolio Klienci otrzymują w pełni profesjonalną bieżącą obsługę księgową, w tym opracowanie zestawień i informacji zarówno w języku polskim, jak i angielskim oraz niemieckim.

W zakresie oferty obsługi księgowej znajdują się między innymi:

icon-03
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych,
  • analizy finansowe na podstawie danych, wynikających z ksiąg,
  • sporządzanie kompleksowych sprawozdań finansowych w języku polskim, angielskim i niemieckim,
  • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji dotacji unijnych,
  • kompleksowa obsługa kadrowo – płacowa,
  • opracowanie sprawozdawczości dla potrzeb NBP, GUS czy urzędu celnego,
  • możliwość transponowania danych księgowych do standardów sprawozdawczości zagranicznego podmiotu powiązanego,
  • sporządzanie wniosków kredytowych, biznesplanów.

Chcesz poznać wycenę dla Twojej firmy Wypełnij ankietę!