Nasza oferta

1. DORADZTWO PODATKOWE

W ramach usług doradztwa podatkowego oferujemy:

 • obsługę postępowań podatkowych i sądowo administracyjnych (w tym również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym),
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (tzw. ceny transferowe),
 • przeprowadzanie optymalizacji podatkowej, (także z uwzględnieniem wyboru oraz zmiany formy organizacyjno – prawnej),
 • sporządzanie analiz i opinii podatkowych w zakresie krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego,
 • obsługę postępowań w zakresie zwrotu VAT zapłaconego za granicą,
 • sporządzanie rozliczeń podatkowych, uwzględniających dochody zagraniczne,
 • rejestrację i likwidację spółek,
 • przeprowadzenia audytu podatkowego,
 • bieżące konsultacje oraz porady podatkowe,
 • profesjonalne szkolenia z zakresu prawa podatkowego.

Klient ma możliwość wyboru zindywidualizowanej formy współpracy m.in. pomiędzy godzinowym rozliczaniem czasu pracy, umową na stałe doradztwo podatkowe, umową na wykonanie konkretnego zlecenia.

icon-06

2. KSIĘGOWOŚĆ

W ramach obsługi księgowej oferujemy m.in.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych,
 • analizy finansowe na podstawie danych, wynikających z ksiąg,
 • sporządzanie kompleksowych sprawozdań finansowych w języku polskim, angielskim i niemieckim,
 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji dotacji unijnych,
 • kompleksową obsługę kadrowo – płacową,
 • opracowanie sprawozdawczości dla potrzeb NBP, GUS czy urzędu celnego,
 • możliwość transponowania danych księgowych do standardów sprawozdawczości zagranicznego podmiotu powiązanego,
 • sporządzanie wniosków kredytowych, biznesplanów.

Chcesz poznać wycenę dla Twojej firmy Wypełnij ankietę!